GEALAN S 7000 IQ

 • vynikající tepelná izolace (Uf = 1,2 W/m²K)
 • volitelně optimální základní větrání systémem GECCO
 • úzká pohledová šířka
 • vysoká ochrana proti proražení/vloupání
 • vysoká statika
 • svařitelná naextrudovaná těsnění v barvách papyrusová bílá nebo černá
 • stejné výztuže v  rámu a křídle
 • osová vzdálenost 13 mm jako v systémech S 3000 a S 8000 IQ
 • stejné kování jako v systémech S 3000 a S 8000 IQ
 • mnoho stejných připojovacích profilů jako v systémech S 3000 a S 8000 IQ
 • lze pořídit v mnoha acrylcolorových barvách a s fóliemi v dekoru dřeva.

Popis

Profilový systém S 7000 IQ má konstrukční hloubku 74 mm. Tento do posledního bodu domyšlený systém pěti vnitřních komor zabraňuje vzniku tepelných mostů a optimalizuje termoizolační schopnosti. Doraz středového těsnění je dodatečně opatřen dutými komůrkami. Tím má tento soubor profilů také v oblasti drážky  kontinuálních pět komor. Zjištěná hodnota U této kombinace profilu včetně standardní ocelové výztuže Uf = 1,2 W/m²K je extrémně nízká.

Každé okno je jen tak hezké, jako systém profilů, z něhož je zkonstruováno. Proto jsme našemu exkluzívnímu profilu S 7000 IQ přidali některé zvláštní vlastnosti. Vaše okno tak splní všechny nároky na jeho vzhled, které od Vás požadují Vaši zákazníci: harmonické proporce, oblé tvary, úzké šířky viditelných částí a brilantně hladký povrch.

Okna s úzkými šířkami viditelných částí propouštějí do interiérů budov více světla. Systém profilů S 7000 IQ podporuje tento efekt velmi úzkými viditelnými částmi křídel a čelních lišt a dává tak oknu jemný vzhled. O to, aby úzkými konstrukčními prvky neutrpěla stabilita, se starají příslušně dimenzované výztuže v profilech.

Firma GEALAN nabízí její „bezpečnostním profil S 7000 IQ" včetně ochrany proti vloupání. Přesvědčivými konstrukčními argumenty jsou konstrukční hloubka profilu 74 mm, záměrná volba silnějších materiálů a doraz středového těsnění jako dodatečná bariéra. Tyto prvky jsou doplněny bezpečným sešroubováním kování s rámem.

Systém S 7000 IQ jako první systém profilů úspěšně absolvoval sérii testů proti vloupání autorizované zkušebny. Vystavená osvědčení pro třídy odolnosti WK 1 až WK 3 podle normy DIN V ENV 1627 a násl. pokrývají nejrůznější druhy otevírání, konstrukce oken a provedení profilů pro celou paletu možných oblastí aplikace.