TROCAL Innonova M5

 • Štíhlá pohledová výška po zasklení 118 mm
 • Tvarové provedení rovinné křídlo
 • Balkónový profil otvíravý dovnitř i ven
 • Provedení PVC bílá, dřevodekory, barevné fólie
 • Trojí těsnění funkční spáry
 • Příhradová konstrukce komor pro zlepšení statiky profilu
 • Žárově zinkovaná výztuž 1,5 – 2 mm
 • Možnost zasklení do 36 mm s Ug 0,7 W/m2K
 • Vodotěsnost třída E 900
 • Zatížení větrem třída C4
 • Vzduchotěsnost třída 4
 • Součinitel prostupu tepla od Uw 1,0 W/m2K v plně vyztuženém provedení

Řez profilem